På grund av situationen i världen har Universitets- och studenthistoriska sällskapet dessvärre inte haft möjlighet att anordna sammankomsterna. Det är styrelsens ambition att den ordinarie verksamheten ska kunna återupptas så fort restriktionerna medger.

Det årsmöte som skulle ha hållits i våras kan förhoppningsvis äga rum i reducerad form någon gång under hösten. Separat kallelse utgår. Frågor kan skickas till ordförande Elias Sonnek på ordforande@studenthistoriska.se.

Under tiden har vi det stora nöjet att kunna presentera två nya böcker i sällskapets skriftserie:

Åtta nedslag i Uppsalas studenthistoria är en antologi med artiklar i olika studenthistoriska ämnen av Tom Lundin (redaktör), Stig Strömholm, Carl Frängsmyr, Filip Dumanski, Marta Ronne, Barbro Waldenström och Anders Jonzon. 120 sidor.

En östgöte i Uppsala – Minnen från min bakgrund, min studenttid och hur fortsättningen artade sig är författad av sällskapets hedersledamot Karl-Gustaf ”Kalle” Andersson och ger en spännande skildring av studentlivets olika sidor. 180 sidor.

Dessa skrifter samt tidigare nummer ur skriftserien går numera att köpa i butiken på Carolina Rediviva samt på Uppsala bokhandel på Sysslomansgatan 7. Den sistnämnda skriften kan även införskaffas direkt från författaren (018 52 30 51, karlgustaf.andersson@bredband.net).

Vi tipsar även om de historiska notiserna som finns publicerade på sällskapets webbplats www.studenthistoriska.se.

Med hopp om att snart kunna samlas igen

Styrelsen för Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala

Genom Mica Håll, sekreterare

Annons