Program

Sällskapets program höstterminen 2022

 • 9 september – Betty Pettersson
 • 29 september – Sångarprinsen
 • 11 oktober – “Bögar” och ”flator” vid Akademin

Sällskapets program vårterminen 2020

 • 27 februari – Rundvandring
  Eric Stempels: Visning av Gamla Observatoriet
 • 24 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande sexa (INSTÄLLT)
  Thomas Karlsohn: Studenters känslor – ett historiskt perspektiv
 • 14 maj – Föredrag med efterföljande sexa (INSTÄLLT)
  Olof Ehrenkrona: Studentopinionens skiftningar kring universitetsreformerna U68/H75. En deltagares perspektiv.

Sällskapets program höstterminen 2019

 • 26 februari – Rundvandring
  Carl Mikael Carlsson: Vandring i universitetets historiska kvarter
 • 28 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Cecilia Pahlberg och Anna Marino Jonsäll: Svarta hattar bland vita mössor
 • 6 november – Föredrag
  Lars Burman: Uppsalastudenter på 1680-talet

Sällskapets program vårterminen 2019

 • 21 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Per Ström med kollegor: En vandring i Universitetshuset, nytt och gammalt.
 • 25 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande sexa
  Maj Reinhammar: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 7 maj – Föredrag och efterföljande sexa
  Tom Lundin: Akademiska frackkragar.

Sällskapets program höstterminen 2018

 • 17 september – Föredrag och efterföljande sexa
  Ola Winberg: Den statskloka resan – Adelns peregrinationer 1610-1680.
 • 23 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Tom Lundin: Studentkarnevaler i Uppsala 1837-1910.
 • 21 november – Föredrag och efterföljande sexa
  Birgitta Nordenman: Johan Skytte, Skytteanum och några av de skytteanska professorerna

Sällskapets program vårterminen 2018

 • 14 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Segerstedthuset.
 • 20 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande sexa
  Marika Hedin: Mumier, berikat uran och Aertsens Slaktarbod – En ny roll för universitetets samlingar.
 • 23 april – Föredrag och efterföljande sexa
  Anna Liv Jonsson: Bland skålar och pokaler – om sittningar på studentnationer.

Sällskapets program höstterminen 2017

 • 27 september – Föredrag och efterföljande sexa
  Wennerbergsafton.
 • 24 oktober – Föredrag, bokpresentation och efterföljande sexa
  1913 års studentsångarjubileum.
 • 16 november – Föredrag och efterföljande sexa
  Carl Frängsmyr: ”Universitetshuset och Uppsalas akademiska debattkultur”.

Sällskapets program vårterminen 2017

 • 15 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Bo Sundqvist: ”Kungliga Vetenskapsakademien och några av dess Uppsala-profiler förr och nu”.
 • 20 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande sexa
  Adam Taube: ”Fjärran från Fyris: Att lämna Uppsala – disparata berättelser”.
 • 24 april – Föredrag och efterföljande sexa
  Flertalare – ”I Nationens tjänst… Några legendariska vaktmästarpar i Uppsala”.

Sällskapets program höstterminen 2016

 • 22 september – Föredrag och efterföljande sexa
  Mats Ola Ottosson: ”Thore Engströmer: professor, inspektor, rektor, universitetskansler och lokalpolitiker”.
 • 20 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Anders Carlsson: ”Studentorkestern – en musikalisk historia”.
 • 17 november – Föredrag, bokpresentation och efterföljande sexa
  Tom Lundin, Ingemar Perup och Christer Åsberg: ”Alla tiders Uppsalaspex”.

Sällskapets program vårterminen 2016

 • 9 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Stefan Karpe: ”Musik för och med studenter – förr och nu”
 • 21 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande sexa
  Mårten Lind: ”Studentliv vid SLU – Finns det?”
 • 19 april – Föredrag/samtal och efterföljande sexa
  Anders Malmberg och Olle Jansson: ”Campus Gotland – en del av Uppsala Universitet. Hur blev det så?”

Sällskapets program höstterminen 2015

 • 13 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Lars Burman: ”Universitetsbibliotek i förvandling”.
 • 23 november – Föredrag och efterföljande sexa
  Sune Lindh: ”En studentnation och dess hedersledamöter – exemplet Norrlands nation”.

Sällskapets program vårterminen 2015

 • 5 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Tom Lundin: ”Ordenskägelsällskapet Enkan Bloms Bekanta, EBB, med rötter i 1830-40-talets studentliv i Uppsala”.
 • 11 mars – Årsmöte, föredrag och efterföljande mingel
  Johan Svedjedal: ”Karin Boye – student i tjugotalets Uppsala”.
 • 11 maj – Föredrag och efterföljande sexa
  Carl Frängsmyr: ”I döda studenters sällskap –  en rundvandring bland nationsgravarna på Uppsala Gamla Kyrkogård”.
 • 9 juni – Bokpresentation och efterföljande mingel
  Christian Andersson: ”Frackband”.

Sällskapets program höstterminen 2014

 • 17 september – Föredrag och efterföljande sexa
  Urban Josefsson: ”Götiska konstverk och nationalistiska manifestationer i romantikens Uppsala: En berättelse om E. G. Geijers och Karl XIV Johans dryckeshorn samt Johans Ways målning Karl XIV Johans besök vid Uppsala högar.
 • 7 oktober maj – Föredrag, bokpresentation och efterföljande sexa
  Torgny Nevéus: ”Claes Annerstedt. Historia om en glömd historiker”.
 • 6 november – Gustaf II Adolfs-firande med sånghyllning, föredrag och fika
  Margareta Nisser-Dalman: ”Att fånga ett lejon – avbildningar av Gustaf II Adolf”.

Sällskapets program vårterminen 2014

 • 5 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Carl Mikael Carlsson: ”Filio Unico Moesta Mater – Ett studentöde”.
 • 9 mars – 30-årsjubileum med årsmöte, jubileumsföredrag och middag
  Peter Nobel, Edward Blom och Cecilia Wikström: ”Min tid som Uppsalastudent”
 • 8 april – Föredrag och efterföljande sexa
  Per Ström och Niklas Elofsson: ”Spiror, hattar och ritualer – Akademiska ceremonier i Uppsala och annorstädes”
 • 21 maj – Föredrag, bokpresentation och efterföljande sexa
  Adam Taube: ”Gluntar till gitarr”

Sällskapets program höstterminen 2013

 • 23 september – Föredrag och efterföljande sexa
  Carl Gustaf Spangenberg: ”När Linné dömde Stina till döden. Om den akademiska domsrätten i praktiken”.
 • 10 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Christer Åsberg: ”De akademiska skandalerna”.
 • 6 november – Gustaf II Adolfs-firande med sånghyllning, föredrag och fika
  Bengt Kylsberg: ”Gustaf II Adolf och det augsburska konstskåpet – ett tidigt museum”.

Sällskapets program vårterminen 2013

 • 6 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Stig Strömholm: ”Nationsinspektoratet – glimtar ur en 350-årig historia” (samarrangemang med Norrlands nation).
 • 20 mars – Årsmöte och föredrag med efterföljande sexa
  Carl Frängsmyr: ”Universitetet som arena: 125 år med universitetshuset”.
 • 24 april – Medlemsmöte och föredrag med efterföljande sexa
  Marianne Andersson: ”De akademiska exerciserna”.

Sällskapets program höstterminen 2012

 • 18 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Lars Burman, Johannes Jonsson och Johannes Gäverth: ”Studenter, bibliotek och jubileum” (samarrangemang med Bibliotikariekonventet).
 • 6 november – Gustaf II Adolfs-firande med sånghyllning, föredrag och fika
  Johnny Andersson: ”Gustavianska arvegodsen” (samarrangemang med Allmänna sången och Kuratorskonventet).

Sällskapets program vårterminen 2012

 • 9 februari – Föredrag och efterföljande sexa
  Mats Ola Ottosson: ”Rektorer och rektorsskiften vid Uppsala universitet”.
 • 22 mars – Årsmöte och föreställning
  Uppsala stadsteater: ”4 dagar i april”. Efterföljande diskussion Martin H:son Holmdahl och några skådespelare ur ensemblen.
 • 17 april – Medlemsmöte, föredrag och efterföljande sexa
  Christer Åsberg: ”Carl David af Wirsén – från glad student till sur akademiker”.

Sällskapets program höstterminen 2011

 • 29 september – Föredrag och efterföljande sexa
  ”1811 – 2011. Vad hände i Uppsala 1811. Student- och Nationsliv med särskild tonvikt på Gästrike-Hälsinge Nation” (samarrangemang  med GH-nation med anledning av 200-årsjubileet av av sammanslagningen av Gestrike och Helsinge nationer).
 • 26 oktober – Föredrag och efterföljande sexa
  Ola Winbergh: ”Studenternas bildningsresor under 1800-talet”.
 • 29 november – Föredrag och efterföljande sexa
  Fredrik Tersmeden (Lunds universitetsarkiv): ”Forna tiders studentboende – en lundensisk historia med uppsaliensiska utblickar”.

Detaljer kring respektive arrangemang samt uppgift om plats, tid och hur man anmäler sig etc. framgår av inbjudan/kallelse, vilka skickas ut till samtliga medlemmar och anslås även förstasidan. Läs mer om hur du kan bli medlem här.

För synpunkter och förslag på Sällskapets arrangemang, kontakta ordföranden.

Annons