Historiska notiser

Många är de ting som gör universitets- och studentlivet i Uppsala unikt. Som ett led i att föra så många som möjligt av dessa till ytan och tillgängliggöra dem för allmänheten återger Sällskapet vissa dem i form av historiska notiser. Detta är ett ständigt pågående arbete vilket aldrig kommer bli fullbordat eller kunna utge sig för att täcka varje aspekt. För sökaren till menyfliken uppe till höger för att tillgå och välja bland de notiser som finns för närvarande.

Annons