Härmed inbjuds alla intresserade till digital sammankomst med
Universitets- och studenthistoriska sällskapet torsdagen den 29 april 2021 kl. 18:30.

*

Elias Sonnek talar över ämnet:

Studenten som sålde sin själ till djävulen

I september 1718 ställdes den 15-årige prästsonen och studenten Daniel Salthenius inför det akademiska konsistoriet anklagad för att ha försökt sälja sin själ till djävulen. På en ek utanför faderns gård hade man hittat ett uppspikat brev, skrivet delvis med blod, i vilket den unge Salthenius erbjöd djävulen sin själ i utbyte mot en rad gentjänster, bland annat en aldrig sinande penningpung och förmågan att göra sig osynlig.

Daniel Salthenius djävulspakt är ett sent exempel på en svensk trolldomsprocess. Den belyser livet i Uppsala under tidigt 1700-tal samt hur universitetets utövade domsmakt över sina studenter.

Elias Sonnek är ordförande för Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

*

Plats: Digitalt via mötesverktyget Zoom via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/66246018912

Tid: Torsdagen den 29 april 2021 kl 18.30.

Medlemskap kan lösas genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på PlusGiro 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

Annons