Studentorkesterfestivalen 2016

Helgen den 13-15 maj genomfördes i Uppsala STORK 2016. Den första festivalen hölls i Linköping 1973 under förkortningen SOF. Därefter har festivalen ägt rum vartannat år i Linköping och vartannat år i Uppsala.

Festivalerna anordnas på uppdrag av ”Riks-SMASK – Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar”. Omkring 40 svenska och utländska studentorkestrar anmodas att delta.

I år var 28 orkestrar anmälda och 17 deltog i kortegen på lördag eftermiddag. Orkestrarna spelade på fredagkvällen på Norrlands Nation, GH nation, Göteborgs samt Uplands Nationer. Förutom kortegen på lördag eftermiddag genomfördes stadspelningar vid Dansbanan, Gamla Torget, Dragarbrunnstorg, Stora Torget och Carolinabacken. På söndag eftermiddag hade man ”Familjespelningar” i Parksnäckan. Sex orkestrar underhöll under fyra timmar.

Trots att vädrets makter visade sig från sin nästan allra sämsta sida, hade många människor samlats vid stadspelningarna och i Stadsparken på söndag eftermiddag.

Att inte Norrlands Nations studentorkester, Phontrattarne, deltog berodde på att helgen sammanföll med deras årligen, sedan 44 år, återkommande ”Grand Show” på Reginateatern.

Tom Lundin

Hornboskapen
Hornboskapen
Tupplurarna
Tupplurarna
Wijkmanska Blecket
Wijkmanska Blecket
Både äldre och yngre roades av spelningarna
Både äldre och yngre roades av spelningarna

Annons