Styrelse

Sällskapets styrelse verksamhetsåret 2018/2019

Ordförande: Sune Lindh (ordforande@studenthistoriska.se)
Vice ordförande: Tom Lundin
Skattmästare: Edward Nehlbäck (skattmastare@studenthistoriska.se)
Sekreterare: Elias Sonnek (info@studenthistoriska.se)
Arkivarie: Johan Sjöberg
Ledamot och klubbmästare: Laura Karlsson (anmalan@studenthistoriska.se)
Ledamot och vice klubbmästare: Emma Geidnert
Ledamot: Veronica Bergsander
Ledamot och nätmästare: Tobias Larsson (webmaster@studenthistoriska.se)

Förteckning över hedersledamöter och tidigare ordförande etc. finner du på sidan om Sällskapets historia.