Styrelse

Sällskapets styrelse verksamhetsåret 2022/2023

Ordförande: Elias Sonnek (ordforande@studenthistoriska.se)
Vice ordförande: Markus Sjölén Gustafson (anmalan@studenthistoriska.se)
Skattmästare: Edward Nehlbäck (skattmastare@studenthistoriska.se)
Sekreterare: Mica Håll (info@studenthistoriska.se)
Arkivarie: Johan Sjöberg
Ledamot: Freja Dahlström
Ledamot: Ida Lind

Förteckning över hedersledamöter och tidigare ordförande etc. finner du på sidan om Sällskapets historia.

Annons