Härmed inbjuds alla intresserade till digital sammankomst med
Universitets- och studenthistoriska sällskapet torsdagen den 6 maj 2021 kl. 18:30.

*

Nils-Johan Höglund talar över ämnet:

Mitt liv som studentsångare

Studentsången i Uppsala uppstod under 1800-talets början. 1830 bildades Allmänna Sången som är Skandinaviens äldsta akademiska kör. 1853, under en koleraepidemi då Uppsala var isolerat på grund av smittorisken, bildade några studenter Sångsällskapet Orphei Drängar (OD). Båda körerna finns kvar idag och turnerar världen över.

Nils-Johan Höglund berättar om de många åren i Allmänna Sången och OD med början i en historisk tillbakablick och därefter personliga minnen och reflexioner.

Nils-Johan Höglund är läkare och medicine hedersdoktor. Han kom till Uppsala som student 1947 och gick samma år med i Allmänna Sången vars ordförande han var 1977–87. Han gick även med i OD 1948 och är alltjämt aktiv i Orphei Veteraner. Dessutom är han hedersledamot vid Norrlands nation där han var förste kurator 1952–53.

*

Plats: Digitalt via mötesverktyget Zoom via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/67855561115

Tid: Torsdagen den 6 maj 2021 kl 18.30.

Medlemskap kan lösas genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på PlusGiro 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

Annons