Carl-Uno Sjöblom avled den 27 juni 2022 i en ålder av 91 år. Genom TV och radio var han känd för hela svenska folket med program som Svensktoppen, Mosebacke Monarki och Notknäckarna.

Carl-Uno blev student vid Uppsala universitet 1949 och skrev in sig vid Södermanlands-Nerikes nation där han skulle bli hedersledamot 1984. 

För Universitets- och studenthistoriska sällskapets räkning författade han en skildring av sina studentår på 50-talet. Denna publiceras nu för första gången.

Länk: Uppsala på femtiotalet

Annons