Härmed inbjuds alla intresserade till sammankomst med
Universitets- och studenthistoriska sällskapet måndagen den 28 oktober 2019 kl. 18:30.
*
Cecilia Pahlberg och Anna Marino Jonsäll talar över ämnet:

Svarta hattar bland vita mössor
Kvinnliga studenter vid akademin

Föredraget bygger på efterforskningar av Gunilla Strömholm vars stora intresse för kvinnorssituation i universitetsvärlden ledde till ett antal skrifter. Här får vi följa de första kvinnornas inträde i universitetsvärlden på 1870-talet, utvecklingen under de följande decennierna både inom universitetet och nationen samt närmare beskrivningar av tre tongivande personligheter:
Anna Ahlström, Lydia Wahlström och Elsa Eschelsson.

*

Cecilia Pahlberg är professor vid företagsekonomiska institutionen och inspektor vid Norrlands nation.

Anna Marino Jonsäll är tidigare förste kurator vid samma nation. De har tillsammans gett ut Gunilla Strömholms skrifter i Norlandica XI.

*

Plats: Strömholms sal, Norrlands nation, Västra Ågatan 14
Efter föredraget följer sexa på Norrlands nation. Det kostar 150 kr vilket betalas på plats.

Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast onsdagen den 23 oktober.

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften,
100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.