Härmed inbjuds alla intresserade till sammankomst med
Universitets- och studenthistoriska sällskapet torsdagen den 26 september 2019 kl. 17:30.

*

Carl Mikael Carlsson leder:

 

Vandring i universitetets historiska kvarter

Idag är Uppsala universitet utspritt över hela staden men länge fanns universitetet och studentnationerna samlade i kvarteret Fjärdingen där Universitetshuset, Gustavianum och Carolina Rediviva fortfarande finns. Carl Mikael Carlsson tar med oss på en vandring i de historiska miljöerna och förevisar några axplock ur universitetets och studenternas historia.

Carl Mikael Carlsson är forskare vid Historiska institutionen, filosofie doktor i historia samt tidigare förste kurator vid Västmanlands-Dala nation.

*

Samling: Engelska parken 3H (glasentrén), Uppsala

Efter vandring följer ärtsoppa och punsch i Inre lässalen på Norrlands nation. Det kostar 150 kr vilket betalas på plats. Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast den 25 september.

 

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften,

100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.