Varmt välkomna till höstens aktiviteter med Universitets- och studenthistoriska sällskapet!

Fredagen den 9 september högtidlighålls 150-årsjubileet av att Betty Pettersson skrev in sig vid Uppsala och blev dess första kvinnliga student. Från sällskapets sida medverkar Carl Frängsmyr med föredraget: Genomströmning eller överliggaruniversitet – undervisningsformer i förändring. Hela programmet och information om anmälan finns här. 

Torsdagen den 29 september lanseras Sångarprinsen – en biografi över prins Gustaf, studentsångens skapare, författad av Odd Inge Skjævesland i svensk översättning av Margareta Eklöf. Programmet inleds med kransnedläggning och körsång vid prinsens staty bredvid Carolina Rediviva och avslutas med boklansering och middag på Uplands nation.

Tisdagen den 25 oktober talar Markus Sjölén Gustafsson över ämnet “Bögar” och ”flator” vid Akademin – om homosexuella relationer vid Uppsala universitet. Sammankomsten äger rum på Göteborgs nation.

Annons