Universitetslektor Carl Gustaf Spangenberg, Uppsala, har avlidit 69 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Ulla Karin och dottern Clara.

Som ordförande i Uppsala studentkår 1984 hade Carl Gustaf en hög ambitionsnivå. Under våren organiserade han flera Universitetsluncher på Värmlands nation med en inbjuden talare och med lärare och studenter som målgrupp. Dessa Rotaryliknande träffar var mycket välbesökta, särskilt den gången som den tidigare universitetsrektorn Torgny Segerstedt berättade om sitt arbete i Svenska Akademin.

I maj återupplivades Vårfesten i Botaniska trädgården. En dryg vecka senare genomfördes en högtid i universitetsaulan för dem som under det gångna året avlagt examen på grundnivå. Där medverkade författaren Lars Gustafsson som högtidstalare. I sitt välkomstanförande sade Carl Gustaf bl.a. att det är dags att offentligt uppmärksamma de studenter som tar sin examen och inte nöja sig med att examensbeviset delas ut ”i smyg” via posten.

Vare sig luncherna, vårfesten eller examenshögtiden har överlevt, men det har Studenthistoriska Sällskapet som bildades på hans initiativ i mars 1984 vid en sammankomst på Stockholms nation. Carl Gustaf var ordförande det första året, då han ledde fem studenthistoriska promenader, organiserade två arkivträffar med nationernas arkivarier som huvudsaklig målgrupp samt ett föredrag med den då aktuelle historikern Sven G. Svenson som på Västgöta nation talade om Gunnar Wennerbergs samtida. Carl Gustaf satte en ribba som varit svår att överträffa och han kvarstod i styrelsen i 26 år.

Han var väl förtrogen med den s.k. akademiska jurisdiktionen och hösten 2013 berättade han om När Linné dömde Stina till döden. Carl Gustaf var sedan år 2012 Sällskapets hedersledamot. Han ett gott förhållande till universitetsrektor Martin H:son Holmdahl, en ideologisk själsfrände, och representerade Sällskapet vid Holmdahls jordfästning.

Ett möte med Carl-Gustaf Spangenberg innebar att man hade något minnesvärt att bära med sig och fundera på de närmaste dagarna. Finurliga formuleringar kombinerad med underfundig humor var ett av hans kännetecken. Det akademiska Uppsala har förlorat en stor personlighet som med omtanke och stark rättskänsla genomförde vad han hade åtagit sig – och gärna mer därtill!

För Universitets- och studenthistoriska sällskapet

Sune Lindh

Vice ordförande 2011–2016, ordförande 2016–2019

Annons