Härmed inbjuds alla intresserade till sammankomst med Universitets- och studenthistoriska sällskapet den 7 maj 2019 kl. 18:30 å Uplands nation.

*

Tom Lundin presenterar skriften:
Akademiska frackkragar

Både lärare och studenter i Uppsala hade redan i mitten av 1800-talet en särskild frackkrage med silkebrodyr på svart sammet. Kragmönstren för akademier och universitet har oftast sin grund i en lokal tradition. Skriften är ett försök att samla kunskapen kring de akademiska frackkragarnas bakgrund, utseende och användning förr och nu.

Tom Lundin är professor emeritus vid medicinska fakulteten. Han blev student i Uppsala 1963 och har vid sidan av sin profession ägnat sig åt studenthistorisk forskning. Han är tidigare ordförande i USHS.

*

Plats: Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Efter föredraget följer sexa. Det kostar 100 kr vilket betalas på plats. Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast den 28 april.
Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften,
100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.