Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst måndag den 25 mars 2018 kl. 18.30

***

I och med årsmötet talar Maj Reinhammar under rubriken::

Kungl. Gustav Adolfs Akademien – En akademi för svensk folkkultur.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien grundades 1932. Det är en riksakademi med säte i Uppsala som har som ändamål att främja forskning om svensk folkkultur i vid mening och att publicera resultaten i sina olika skriftserier och tidskrifter. Akademien delar årligen ut en rad priser. Sedan 1957 huserar den i Gotlands gamla nationshus.

Maj Reinhammar är docent i nordiska språk, dialektolog och tidigare chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hon valdes in i KGAA 1986 och satt i styrelsen i 15 år, varav fem år som sekreterare. Hon behåller tills vidare sitt uppdrag som redaktör för Akademiens skriftserier. Hon är hedersledamot i Norrlands nation.

***

Inre lässalen, Norrlands nation, Västra ågatan 14. Pga. reparationsarbeten är det ingång via innergården. Det finns även hiss från innergården.

Efter föredraget följer sexa bestående av pyttipanna, en öl samt kaffe. Det kostar 80 kr vilket betalas på plats. Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast den 20 mars.

Motioner till årsmötet skickas senast den 13 mars till info@studenthistoriska.se.

Årsmöteshandlingar: 190325 Föredragningslista 190325 Kallelse till årsmöte och sammankomst 190325 Verksamhetsbetättelse 190325 Årsbokslut 2018

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.