Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 21 februari 2019 kl. 18.30

***

Per Ström med kollegor talar över ämnet: En vandring i Universitetshuset, nytt och gammalt.
***
Universitetshuset, invigt 1887, har nu åter varit i funktion ett drygt år efter en omfattande renovering.
Akademiintendenten Per Ström är teol. dr och fil. kand. och har arbetat i och med huset sedan 1997 då han tillträdde sin befattning vilken bland annat innebär att som ceremonimästare ansvara för de akademiska högtiderna.***

Plats: Universitetshuset, Uppsala.
Efter rundvandringen bjuder universitetet på enklare tilltugg. Därefter följer sexa på Café Uroxen, Sankt Johannesgatan 18.
För rundvandringen krävs anmälan till anmalan@studenthistoriska.se senast den 18 februari.
Ange om du vill vara med på sexan. Betalning sker på plats.
Sammankomster planeras även till den 25 mars och den 7 maj 2019.  Reservera gärna dessa kvällar i din kalender.

***

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.