Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst onsdag den 21 november 2018 kl. 18.30

***

Birgitta Nordenman talar över ämnet:
”Johan Skytte, Skytteanum och några av de skytteanska professorerna”

Johan Skytte, friherre, riksråd, universitetskansler, Gustaf II Adolfs lärare och mycket annat inrättade 1622 en professur i statskunskap och vältalighet vid Uppsala universitet som fortfarande finns kvar. Han donerade också den byggnad, Skytteanum, som är tjänstebostad för professor skytteanus, alla har inte valt att bo där. Sedan år 1995 utdelas det prestigefyllda Skytteanska priset.

Birgitta Nordenman är fil. dr och har varit verksam i koncerner som Pharmacia, Procordia och Dynochrome, Birgitta har därefter bedrivit ledar- och styrelseutveckling i eget företag, numera är fokus på stadsvandringar och guidningar om personer, byggnader, konst mm i vår fantastiska stad.

***

Plats: Västgöta nation, Slottsgränd 12, Uppsala.

Efter föredraget serveras enklare sexa med ost och vin till självkostnadspris. Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast den 19 november. Betalning sker på plats.

Ingen anmälan krävs för att enbart lyssna till föredraget.

***

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.