Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst tisdag den 23 oktober 2018 kl. 18.30

***

Tom Lundin talar över ämnet:
”Studentkarnevaler i Uppsala 1837-1910”

Sedan förra hälften av 1800-talet har den första veckan i maj varit den tid då Uppsalastudenterna firade vårens ankomst och den akademiska terminens avslutande. Vid denna ”Vårfest” eller ”Majfest” utvecklades en karnevalstradition, som höll i sig fram till 1910. Många av dåtidens kända Uppsalaprofiler medverkade vid karnevalerna på olika sätt. Varför slutade man 1910 medan lundensarna har fortsatt fram till idag? I föredraget presenteras några av de 19 karnevalerna. Tom Lundin är professor emeritus i katastrofpsykiatri, vice ordförande i Universitets- och studenthistoriska sällskapet samt författare till flera böcker om studenthistoria.

***

Plats: Strömholms sal, Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala.

Efter föredraget serveras sexa i lokalen till priset av 130 kr. Anmälan till sexan sker till
anmalan@studenthistoriska.se senast den 21 oktober. Betalning sker på plats.
Ingen anmälan krävs för att enbart lyssna till föredraget.

***

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.