Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst måndag den 17 september 2018 kl. 18.30

***

Ola Winberg berättar om de resor som unga svenska adelsmän genomförde som en avslutning på sin utbildning. Resorna gick till universitetsstäder och metropoler i Holland, Frankrike, Italien och Tyskland. Där sysslade resenärerna med studier och övningar i dans, fäktning och ridning. Kring resorna vävdes idéer om duglighet och en positiv samhällsutveckling.

Berättelsen om resorna utgår från de brev, resejournaler och räkenskaper som resenärerna lämnade efter sig. På ett nyansrikt sätt levandegör dessa dokument det kontinentala resandet och förhållandena i olika länder på 1600-talet.

Ola Winberg är disputerad i historia vid Uppsala universitet och arbetar för närvarande som studierektor.

***

Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken ingång 3C, Uppsala.

Efter föredraget serveras enklare sexa med ost och vin till självkostnadspris i närliggande lokaler. Anmälan till sexan sker till anmalan@studenthistoriska.se senast den 13 september. Betalning sker på plats.

Ingen anmälan krävs för att enbart lyssna till föredraget.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.