Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst måndag den 23 arpil 2018 kl. 18.30

***

Anna Liv Jonsson talar under rubriken::

Bland skålar och pokaler – om sittningar på studentnationer.

 

***

Plats: Bergslagsrummet, Västmanlands-Dala nation, Uppsala.

Efter föredraget blir det sexa i samma lokal. Mat beställs från nationens pub en trappa ned. Ingen anmälan krävs, men den som planerar att äta får gärna meddela det till info@studenthistoriska.se så att vi kan uppskatta antalet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.