Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst tisdag den 20 mars 2018 kl. 18.00 (Notera tiden!)

***

I och med årsmötet talar museichef Marika Hedin under rubriken::

Mumier, berikat uran och Aertsens Slaktarbod: En ny roll för universitetets samlingar.

 

***

Plats: Gustavianum, Uppsala universitets museum

Efteråt följer sexa på William’s pub, Åsgränd 5.

Anmälan sker till anmalan@studenthistoriska.se.

Ange om ni önskar delta på sexan så vi kan reserva platser, senast den 13 mars.

Motioner till årsmötet skickas senast den 13 mars till info@studenthistoriska.se.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.