Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst onsdag den 14 februari 2018 kl. 18.30

***

Vi samlas i konferensrum Tuvstarren, där Pernilla Erikshaag (administrativ samordnare) informerar om administrationshusets bakgrund, tillkomst och hur lokalerna disponeras och om vilka delar av universitetets verksamhet, som finns i huset samt visar delar av huset.
Sedan kommer Carl Frängsmyr (redaktör vid kommunikationsavdelningen) att berätta om Torgny Segerstedt samt om några av personerna bakom de namn som pryder den stora trappan.

***

I restaurangen på nedre botten serveras en enklare sexa i form av
pyttipanna med tillbehör och en starköl för de som så önskar.

Plats: Segerstedtshuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala.

Anmälan till den efterföljande sexan görs senast den 6 februari genom inbetalning av priset 200 kr till Sällskapets PlusGiro 630141-0. Vänligen märk betalningen ”Sexa Förnamn Efternamn”.

Tacksam för anmälan även om du bara kommer till programmet till info@studenthistoriska.se.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.