Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 16 november 2017 kl. 18.30

***

Carl Frängsmyr föredrar om Universitetshuset och Uppsalas akademiska debattkultur.

***

Plats: Museum Gustavianum.

Därefter följer sexa i form av snittar och mousserande vin. Anmälan till den efterföljande sexan görs senast den 12 november till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-456 78 30 (klubbmästare Therese Dahl).
Priset för sexan är 200 kr som betalas på plats. Den som inte önskar äta behöver inte anmäla sig till sexan. För att ta del av endast föredraget krävs ingen föranmälan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.