Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst måndag den 24 april 2017 kl. 18.30

***

I Nationens tjänst… Några legendariska vaktmästarpar i Uppsala

I äldsta tider benämndes denna syssla nationskarlen eller nationsdrängen, senare nationsbetjänten och från början av 1900-talet nationsvaktmästaren. Under 1900-talet kom vaktmästarparen att utveckla en särskild betydelse för de unga studenterna. Ofta var det vaktmästaren som hade hand om nationernas festsalar och ordnade med ”allt” för gasker och baler, men de hade förutom detta en möjlighet att hyra ut lokalen för andra gästande sällskap. Till vardags kom vaktmästarparet inte sällan att få ”vikariera” för studentens föräldrar, eftersom de oftast hade sin tjänstebostad i nationshuset. Vi kommer denna kväll att få lyssna till två aspekter av vaktmästarparets betydelse.

Att växa upp som barn till vaktmästarparet. Karl-Erik Johansson berättar om sin uppväxt på G-H nation, tre trappor upp och sina föräldrar: Astrid och Oskar Johansson.

Bo Anderssons föräldrar, Ebbe och Stanny Andersson ”vårdade” studenterna på Värmlands nation.

Att vara klubbmästare eller kurator. Anders Karlberg var kurator på Uplands nation under den tid Maj-Lis och Olle Eriksson var vaktmästare.

Under Christer Åsbergs aktiva studenttid på Östgöta nation hette paret Emil och Hanna Elenius.

Orvar Starbäck var aktiv på S-Nerike nation tillsammans med Rudolf och Ingeborg Edén.

Stig Strömholm lärde under sin studenttid väl känna Göte och Svea Nyström från Norrlands nation

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Kalmar nation, Svartmangatan 3

OSA senast 18 april kl. 11:00 till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-456 78 30 (klubbmästare Therese Dahl). Anmälan är bindande, ange om deltagande på sexan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.