Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst måndag den 20 mars 2017 kl. 18.30

***

I och med årsmötet presenterar Professor Adam Taube sin nya bok:

Fjärran från Fyris. Att lämna Uppsala – disparata berättelser.

Som en av delarna av firandet av 200-års minnet av Gunnar Wennerbergs födelse, kommer hans dottersonson, professorn Adam Taube att hålla en presentera bokpresentation. Nya fakta har framkommit om Wennerbergs lungsjukdom i unga år. I ett kapitel får vi också ta del av författarens faders uppdrag 1917 i det revolutionära Ryssland. Ett kapitel berör den studentpolitiska turbulensen i Uppsala och Addis Ababa under 1960-talet.

Studentkören Allmänna Sången gjorde 1975 en resa bakom järnridån med både konstnärliga triumfer och konfrontationer.

Det kommer att finnas möjlighet att inhandla boken, som utgör nummer 10 i Universitets- och studenthistoriska sällskapets skriftserie.

***

Plats: Gotlands nation, Östra Ågatan 13, Uppsala.

OSA senast 15 mars till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin).
Ange om ni deltar på sexan tillsammans med eventuella kostavvikelser!

Betalning sker på plats, kontant eller med kort.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.