Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 15 februari 2017 kl. 18.30

***

Professor Bo Sundqvist talar över ämnet ”Kungliga Vetenskapsakademien och några av dess Uppsala-profiler förr och nu”

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris om 150 kr. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Norrlands nation, Strömholms sal (entrén längst till vänster från Fyrisån sett)

OSA senast 12 februari till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin). Anmälan är bindande, ange om deltagande på sexan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Se hela kallelsen: Kallelse till 170215

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.