Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst, i samarbete med Carlssons Bokförlag, torsdag den 17 november 2016 kl. 18.00

***

Redaktörerna Christer Åsberg, Ingemar Perup och Tom Lundin berättar om bokens tillkomst, därefter spexkavalkad med flera medverkanden följt av sexa, mingel och möjlighet till inköp av boken.
Program:

***

Plats: Östgöta nation, Stora salen, Trädgårdsgatan 15

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 13 november. Anmäl om ni deltar på sexan och med eventuell kostavvikelse. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.