Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 20 oktober 2016 kl. 18.30

***

Studentorkestern är en unikt nordisk studentikos underhållningsform som är lika intimt förknippad med det klassiska studentlivet som spexet och körsången.
Ordet studentorkester definieras i Nationalencyklopedin som en orkester som består av aktiva och före detta studenter som framför blåsmusik i en studentikos anda:

”… med en repertoar bestående av humoristiska arrangemang av välkända musikstycken, framfört med otyglad spelglädje. Karakteristiska är de färggranna, medaljbehängda uniformerna och den väldrillade baletten.”

Musiken inkluderar allt från marsch och tradjazz till schlager och hårdrock. Det är den otyglade spelglädjen, inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibrismen, som kommer i första rummet.
Under större delen av 1900-talet var studentorkestermusiken vida utbredd och mycket omtyckt bland både studenter och allmänhet, men har kommit i skymundan under 2000-talet.
Studentorkestertraditionen har mycket gamla rötter som sträcker sig långt ner i de mest spridda delar av Sveriges historia. Den bildar en egen subkultur som har assimilerat alla möjliga studenttraditioner från samtliga svenska lärosäten under de senaste 200 åren.

Var kommer studentorkesterfenomenet ifrån? Hur och när började det? Varför spelar de blåsinstrument och varför har de uniformer och medaljer? Hur kom baletten in i bilden?

Anders Carlsson är själv aktiv studentmusiker och har sammanställt fakta om studentorkesterkulturen under många år.

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Uplands nation

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 16 oktober. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.