Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 22 september 2016 kl. 18.30

***

Den tidigare universitetsdirektören Mats Ola Ottosson har skrivit en biografi över juridikprofessorn Thore Engströmer som var rektor för Uppsala universitet åren 1933-43 och inspektor för Norrlands nation åren 1921-1943. Engströmer hade dessutom tunga uppdrag i Uppsala stadsfullmäktige och var efter sin pensionering tillförordnad universitetskansler 1945-51. Ottosson presenterar sina resultat av ingående källstudier av ett stort material. Det är den första biografin över en numera nästan bortglömd akademiker, som på sin tid var en maktfaktor i Uppsala och under efterkrigstiden det akademiska Sveriges främste företrädare.

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris om 150 kr. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Norrlands nation, Strömholms sal (entrén längst till vänster från Fyrisån sett)

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 20 september. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.