Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst tisdag den 19 april 2016 kl. 18.30

***

Prorektor Anders Malmberg och Rektorsrådet Olle Jansson för ett samtal över ämnet ”Campus Gotland – en del av Uppsala Universitet. Hur blev det så?”

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Gotlands nation, Östra Ågatan 13.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 17 april. Ange om ni deltar på sexan. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.