Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst måndag den 21 mars 2016 kl. 18.30

***

Mårten Lind, forskare vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, talar över ämnet ”Studentliv vid SLU – Finns det?”.

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Östgöta nations Bibliotek

En trappa upp, första dörren till höger.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 17 mars. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.
Annonser