Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst tisdag den 9 februari 2016 kl. 18.30

***

Director musices och professor i orkesterdirigering Stefan Karpe talar under titeln ”Musik för och med studenter – förr och nu”

***

Plats: Västgöta nation

Efter föredraget avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 5 februari. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.