Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst måndag den 23 november 2015 kl. 18.30

***

Akademisekreterare Sune Lindh talar under titeln ”En studentnation och dess hedersledamöter – exemplet Norrlands nation”

***

Därefter avhålles sexa till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats för föredrag: Norrlands nation, Inre läs

Stig in genom huvudentrén till det gamla huset mot Västra ågatan, Inre läs är rummet i det norra hörnet på andra våningen.

OSA till webmaster@studenthistoriska.se eller 073-0652394 (Tobias Larsson) senast den 18 november. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.