Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst tisdag den 13 oktober 2015 kl. 18.30

***

Överbibliotekarie Lars Burman talar under titeln ”Universitetsbibliotek i förvandling” på Carolina Rediviva med samling i entrén klockan 18:30.

***

Därefter avhålles sexa med vin och tilltugg till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats för föredrag: Carolina Rediviva

Plats för sexan: Östgöta nations bibliotek

OSA till info@studenthistoriska.se eller 073-654 54 42 (sekreterare Henrik Thorsell) senast den 11 oktober.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.