I sommar släpptes den åttonde delen i sällskapets skriftserie. Den går vid namnet ”Frackband” och samlar nations-, kår-, förenings- och sektionsband från hela norden och omvärlden.

Den riktar sig till alla som har ett intresse av att lära sig mer om studentsammanslutningarnas mångfacetterade värld i allmänhet och frackband i synnerhet. Oändligt användbar för såväl privatpersoner som studentorganisationer och -föreningar, vare sig önskemålet är att identifiera ett obekant frackband eller att ha en referensbok för framtagandet av ett helt nytt. Ett måste i vart hem, bibliotek och arkiv helt enkelt.

Beställning sker via info@studenthistoriska.se. Priset är 150 kronor per exemplar. Frakt tillkommer, inom Uppsala kan dock avhämtning ordnas.

Läs om boken här:

http://www.ergo.nu/nyheter/20150910-band-in-banden