Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets extra sammankomst tisdag den 9 juni 2015 kl. 19.30

***

Presentation av boken ”Frackband”.

Christian Andersson presenterar den åttonde delen av sällskapets skriftserie, en bok som under titeln ”Frackband” samlar bland annat nations-, kår-, förenings- och sektionsband från hela norden och omvärlden.

***

Plats: Östgöta nations bibliotek.

Det kommer erbjudas dryck och tilltugg till nationens förmånliga pris. Boken kommer finnas till salu för 150 kronor styck. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 4 juni. Anmälan är bindande.  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.