Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst måndag den 11 maj 2015 kl. 18.30

***

Docent Carl Frängsmyr talar över ämnet ”I döda studenters sällskap –  en rundvandring bland nationsgravarna på Uppsala Gamla Kyrkogård”.

***

Samling sker i det gamla begravningskapellet, f.n. kapell för ortodoxa församlingen i Uppsala. Docent Carl Frängsmyr inleder med att berätta om tillkomsten av nationsgravarna under 1800-talet. Sedan besöker vi några utvalda gravar där nutida nationsmedlemmar berättar om respektive nations grav.

Därefter avhålles sexa med mat och dryck till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats för sexan: Kalmar nation

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 7 maj. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller  genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.