Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets årsmöte och sammankomst onsdag den 11 mars 2015 kl. 18.30

***

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap samt författare, talar över ämnet ”Karin Boye – student i tjugotalets Uppsala”.

***

Plats för årsmöte och föredrag: Museum Gustavianum

Plats för sexan: Gotlands nation

Efter årsmöte och föredrag avhålles sexa med vin och tilltugg till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 9 mars. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.