Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 5 februari 2015 kl. 18.30

***

Tom Lundin, ordförande i USHS, talar över ämnet ”Ordenskägelsällskapet Enkan Bloms Bekanta, EBB, med rötter i 1830-40-talets studentliv i Uppsala”.

***

Plats: Gotlands nation, ingång från Klostergatan

Efter föredrag avhålles sexa med mat och dryck till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 1 februari. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Nytt år betyder även att det är dags att betala medlemsavgift. Detta görs genom att sätta in 100 kr på Postgiro 630141-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet). Ange namn och personnummer vid inbetalning.
Eventuella frågor om inbetalning och medlemskap besvaras på skattmastare@studenthistoriska.se.
Glöm inte att som medlem har du fri entré till Museum Gustavianum (www.gustavianum.uu.se).