Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst torsdag den 6 november 2014 kl. 19:00 som arrangeras i samarbete med Kuratorskonventet.

***

Gustaf II Adolfsdagen 2014
Kl. 19:00

Sångarhyllning av Allmänna Sången

Plats: Obelisken, Odinslund.

 

Kl. 19:30

Överintendent vid Kungl. Husgerådskammaren, Margareta Nisser-Dalman, talar över ämnet: ”Att fånga ett lejon – avbildningar av Gustaf II Adolf”

Plats: Gästrike-Hälsinge nation.

***

Till föredraget avhålles kaffe och Gustaf Adolfs-bakelse till självkostnadspris. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 3 november. Anmälan är bindande.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.