Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst tisdag den 7 oktober 2014 kl. 18.30

***

Presentation av boken ”Historia om en glömd historiker”.

Hedersledamot vid Uplands nation samt f.d. akademiintendent, Torgny Nevéus,
presenterar sin nya skrift om f.d. överbibliotekarien och universitetshistorikern Claes Annerstedt.

***

Plats: Uplands nation, Stolpen.

Efter föredrag och presentation avhålles sexa med mat och dryck till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 3 oktober. Anmälan är bindande.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.