Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets EXTRA sammankomst den 21 maj 2014 kl.18:30.

***

Release av boken ”Gluntar till gitarr”.
Professor emeritus Adam Taube, själv barbarnsbarn till Gunnar Wennerberg, presenterar sin utgåva av Gluntarna med ackompanjemangstämman transkriberad till gitarr.

Text och musikdel kommer att finnas till försäljning liksom den CD med 14 inspelningar av Gluntar till gitarr från 2008.
Vidare kommer också ett par av Uppsalas kända gluntsångare att framträda.

Därefter avhålles sexa med mat och dryck till nationens förmånliga pris om 120 kronor. Betalning sker kontant på plats.

***

Plats: Västgöta Nation, övre plan.

***

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-659 11 01 (klubbmästare Kristina Melin) senast den 11 maj. Anmälan är bindande.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.