Sällskapets 30-årsjubileum den 9 mars 2014 å Stockholms nation

(Fotograf: Matilda Göranzon)

Jubileumstalare: Peter Nobel, Edward Blom och Cecilia Wikström
Middagstalare: Ordförande Tom Lundin, Curator Curatorum Kristina Melin, Uppsala studentkårs ordförande Fredrik Pettersson, rektorsråd Britt-Inger Johansson och f.d. ordförande Torgny Nevéus.
Toastmaster: Niklas Elofsson
Sånganförare: Tomas Källberg

 

DSC_0010

DSC_0012 DSC_0024DSC_0035

DSC_0098DSC_0103 DSC_0111 DSC_0127 DSC_0136 DSC_0142 DSC_0153 DSC_0174 DSC_0198 DSC_0234 DSC_0078 DSC_0089