Härmed inbjuds alla intresserade till
Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst
den 8 april 2014 kl. 18.30

Akademiintendent Per Ström och f.d. övermarskalk Niklas Elofsson, talar över ämnet:

”Spiror, hattar och ritualer – Akademiska ceremonier i Uppsala och annorstädes”

Därefter avhålles sexa med ost & vin till självkostnadspris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Gamla konsistorierummet, Universitetshuset

OSA till info@studenthistoriska.se eller 070-394 96 49 (skattmästare Tomas Källberg) senast den 6 april. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

Annonser