Universitets- och studenthistoriska sällskapets styrelse har äran att inbjuda Sällskapets samtliga nuvarande, nya och förutvarande medlemmar med eventuell gäst till högtidlighållandet av

SÄLLSKAPETS 30-ÅRSJUBILEUM

å Stockholms nation
Drottninggatan 11, Uppsala

SÖNDAGEN DEN 9 MARS 2014

15:00 Årsmöte

15:30 Jubileumsföreläsningar på temat ”Min tid som Uppsalastudent”

Peter Nobel
Jur. dr. h.c., Hedersledamot av Stockholms nation

Edward Blom
Arkivarie och kulturhistoriker, Hedersledamot av Södermanlands-Nerikes nation

Cecilia Wikström
Präst och Europaparlamentariker, Hedersledamot av Norrlands nation

16:30 Fördrink och mingel

17:00 Trerättersmiddag med tal och sånger

Klädsel: Kavaj

Anmälan till middagen sker endast genom att betala in kuvertpriset om 450 kr (respektive 290 kr för heltidsstuderande) till Sällskapets PG-konto 630141-0 senast den 25 februari. Ange tydligt namn och e-postadress på inbetalningen.

Eventuella önskemål om specialkost eller alkoholfritt alternativ ska samtidigt anmälas till klubbmästare Samuel E Lilja via e-post (samuel.e.lilja@gmail.com) eller telefon (070-922 58 72), som även besvarar eventuella frågor.

Varmt välkomna!

Tom Lundin
Ordförande 

Jubileumsprogrammet är ett samarrangemang med Uppsala Studentkår och Kuratorskonventet.