Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst den 5 februari 2014 kl. 18:30.

Carl Mikael Carlsson, doktorand i historia, talar över ämnet: ”Filio Unico Moesta Mater – Ett studentöde”.

Därefter avhålles enklare middag till nationens förmånliga pris. Betalning sker kontant på plats.

Plats: Västmanlands-Dala nation
OSA till samuel.e.lilja@gmail.com eller 070-922 58 72 (klubbmästare Samuel E Lilja) senast den 28 januari. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på PG 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.