Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst

den 10 oktober 2013 kl. 18.30

*

Professor Christer Åsberg talar över ämnet: ”Akademiska skandaler i tid och otid”

*

Därefter avhålles enklare middag till nationens förmånliga pris.

Plats: Östgöta nation

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller
070-922 58 72 (klubbmästare Samuel E Lilja) senast 3 oktober.
Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.