Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst den 23 september 2013 kl. 18.30

Carl-Gustav Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria, talar över ämnet:
”När Linné dömde Stina till döden. Om den akademiska domsrätten i praktiken”

Därefter avhålles enklare middag följt av kaffe och kaka för 130 kronor som betalas på plats.

Plats: Katedralkaféet i Konsistoriehuset
OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-922 58 72 (klubbmästare Samuel E Lilja) senast den 19 september. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på PG 63 01 41-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet).