24 april hålls medlemsmöte följt av ett föredrag av Marianne Andersson, universitetets chefsjurist, över ämnet

”Ridning vid Uppsala Universitet i 350 år – en av de akademiska exercititerna”

Därefter avhålles dryck och tilltugg till självkostnadspris.

Plats: Uplands nation, S:t Larsgatan 11
Tid: 18.30 den 24 april 2013

OSA till klubbmästare Samuel E Lilja på samuel.e.lilja@gmail.com eller 070-922 58 72 senast den 21 april.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

Hitta till Uplands:karta

Annonser