På vårterminens andra sammankomst hålls årsmöte följt av ett föredrag av universitetshistoriker Carl Frängsmyr med titeln

”Universitetet som arena: 125 år med universitetshuset”

Därefter avhålles dryck och tilltugg till självkostnadspris.

Plats: Gustavianum, Auditorium Minus
Tid: 18.30 den 20 mars 2013

OSA till klubbmästare Samuel E Lilja på samuel.e.lilja@gmail.com eller 070-922 58 72 senast den 18 mars.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.