Höstens andra sammankomst samarrangeras med Bibliotekariekonventet som firar 50 år i år. Johannes Gäverth och Johannes Jonsson talar om jubileumsboken ”Från samkatalog till Argus – Glimtar ur bibliotekariekonventets första 50 år 1962–2012”.

Dessutom kommer vår nytillträdde överbibliotekarie Lars Burman tala om sin bok ”Eloquent students. Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663-2010.”

Därefter äter vi mat tillsammans till förmånligt självkostnadspris.

Plats: Värmlands nation
Tid: 18.30 den 18 oktober

OSA till anmalan@studenthistoriska.se senast den 15 oktober

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.